Grønlændere i Danmark

1. Er du grønlænder i Danmark og gerne vil have det offentlige til at betale. Tal med din sagsbehandler om mulighed for støtte. Årsagen kan være at jeg taler dit sprog og kender din kulturelle baggrund.

Muligheder i Kommunen:

Servicelovens § 11
“Konsulentbistand efter § 11 stk. 3 ydes til forældre, børn og unge, som har behov for et længerevarende og mere konkret rådgivningstilbud, end hvad der kan ydes som rådgivning efter § 11 stk. 2. Hjælpen er stadig målrettet konkrete og afgrænsede problemstillinger, men kan gives over en længere periode. Det bør som udgangspunkt være 5-10 gange, som kan være udstrakt over en periode på 3-6 måneder. Er der tale om et forløb, der strækker sig ud over de 10 gange, skal der minimum ske opfølgning på dette tidspunkt og inden bevillingen eventuelt forlænges.”

Aktivloven § 82
Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet.

Lægelig begrundelse:
Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet.
Det betyder, at lægen skal lave en erklæring om at du ikke har andre i det offentlige system at tale med vedrørende dit psykiske problem.
En som kan tale dit eget sprog og kender til dine kulturelle baggrund. Det kan være at du har været udsat for seksuelle misbrug, vold, traumer af forskellig art, dødsfald i familien, hvor det er meget forståeligt hvis du gerne vil tale dit eget sprog og ikke gennem en tolk.

2. Er du grønlænder bosiddende i Grønland, og er mindre bemidlet, så spørg i din kommune om de vil betale for dine samtaler med mig.

3. Er du patient og er til behandling i Danmark, så spørg om din kommune vil betale for samtaler for dig og/eller din familie.