Mental afkolonialisering.
Ønsker du at blive mere fri? Få indsigt i dine stærke sider?
Ønsker du at blive bevist om din identitet?
Ønsker du at frigive dine gamle traumer der har udgangspunkt i din kulturelle historie?

Definition på kolonialisme er, at et folk udøver magt og kontrol over et andet folk, fysisk som psykisk. Hvis vi vender den om kan vi definere afkolonisering som, at vi som folk selv må tage magt og kontrol over vore egne liv, fysisk som psykisk.

Offeridentitet, mindreværdsfølelse, følelse af ingen indflydelse på udviklingen.

Mental afkolonialisering – Hvad er det, og har vi brug for det?

Hvordan har de ting der er sket i historien påvirket os mentalt og følelsesmæssigt? Ændret vores værdier? Hvad kan vi selv gøre?

To vidt forskellige kulturer med vidt forskellige værdier og normer.

Ved først at acceptere kolonitidens følger på vor identitet og tankegang, og arbejde mod en mental afkolonisering.

Tilbydes også som som kursus.