Jeg bygger bro mellem kulturelle forskelle.
Kulturel intelligens er at skabe konstruktivt samarbejde på tværs af forskelle.
Forskelle mellem kollegaer og naboer kan være besværlige, fordi de kan føre til misforståelser og uenigheder. Samtidig er forskelle nøglen til udvikling, for nytænkning opstår, når forskellige synsvinkler og erfaringer mødes. Det er derfor nødvendigt, at der er en mangfoldighed af kompetencer og synsvinkler på arbejdspladserne.
Når kollegaer er gode til at samarbejde på tværs af alle slags forskelle på arbejdspladsen, så bliver vi mindre tilbøjelige til at reducere hinanden til stereotyper, og ser i stedet hinanden som unikke individer med mange forskellige personlige sider og kompetencer.

Humor, omgangsform, kommunikation og sprog er forskellige. Hvordan kan vi bedst arbejde sammen og være sammen med ligeværdighed og respekt.
Uskrevne regler på arbejdspladsen – mange misforståelser opstår, fordi vi tager noget for givet om hinanden. Derfor er det vigtigt at informere den nye kollega om arbejdspladsens uskrevne regler.
Når dansk er sproget: Det kan være en udfordring, hvis din nye kollega har sprogproblemer.
Undersøgelser viser, at personer der taler med kraftig accent, bliver vurderet som værende mindre intelligente, mindre velformulerede og dårligere uddannede end dem der taler uden accent. Denne nedvurdering sker helt ubevidst, indtil man har lært personen at kende og har opdaget, at han eller hun er ligeså intelligent og dygtig som en selv.

Jeg mener det er vigtigt at arbejde med en grundig viden om kulturforskelle på en måde, der er udviklende for alle parter. Dvs højne ens kulturelle intelligens.
“Kulturel intelligens er evnen til at skabe et konstruktivt samarbejde med mennesker, der tænker og handler anderledes end en selv” (Opdateret definition, Plum 2011). Kultur og kulturforskelle påvirker den måde vi tænker og handler på, og derfor er kultur afgørende for de resultater vi når – og om vi når dem eller ej.

Kulturel intelligens bygger på en dynamisk forståelse af kultur som et fællesskab der skabes mellem mennesker. Begrebet bygger også på et bredt kulturbegreb, hvor kultur findes i alle relevante forskelle på arbejdspladsen som f.eks. faglighed, arbejdsfunktion, nationalitet og organisatorisk tilknytning.